ביטוח לעסקים

ביטוח עסקים בהתאמה אישית מלאה

ביטוח עסקים הינו מוצר ביטוחי המיועד לכל סוגי העסקים באשר הם, וזאת בהתאם למאפייני בית העסק וצרכיו הביטוחיים.

ביטוח  זה כולל בתוכו מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים בסיסיים לצד הרחבות ביטוחיות אותן ניתן להתאים לכל עסק בהתאמה אישית מלאה בהתאם לאופיו העסקי.

בין יתר סוגי הביטוחים המוצעים לכם במסגרת פוליסה לעסקים תוכלו למצוא:

 ביטוח מבנה המיועד לצרכי כיסוי נזקים מוחשיים למבנה  בו פועל בית העסק

 ביטוח רכוש המיועד לצרכי כיסוי נזקי רכוש המשמש את בית העסק בתוך שטח המבנה ממנו הוא פועל

 ביטוח חבות מעבידים המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף הנגרמים לעובדי בית העסק במהלך ביצוע עבודתם

 אחריות חוקית כלפי צד ג’ המיועד לצרכי כיסוי נזקי גוף ו/או רכוש כלפי צד שלישי.ביטוח

 ביטוח אובדן הכנסות ו/או אובדן רווחים כתוצאה מהפסקת פעילותו של בית העסק עקב אירוע ביטוחי המכוסה בפוליסה

ביטוח אחריות מקצועית, מיועד לבעלי מקצוע חופשיים מפני תביעת רשלנות מקצועית.

וכיסויים ביטוחים נוספים המותאמים באופן פרטני לכל סוגי העסקים בהתאם לגודלם ואופי פעילותם העסקית.