ביטוח פנסיוני

החל משנת 2008 יושם חוק פנסיית חובה לשכירים, הבא לתת מענה פנסיוני לעובדים

ישנו הבדל מהותי בין חובת ההצטרפות לפנסיית חובה, לבין חובת ההצטרפות לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

החל משנת 2017 יושם חוק פנסיית חובה לעצמאים, ההפקדות כפופות לגובה ההכנסה המזכה.